Jeugdduiken
Jeugdduiken Dol-fijn?


De Vlaamse overheid heeft zich terecht tot doel gesteld de jeugd meer te doen sporten. Als enige erkende sportduikbond heeft NELOS in die zin haar verantwoordelijkheid genomen (NELOS; Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport, waarbij duikclub Samantha Maaseik is aangesloten). De oprichting van een speciale afdeling "Subcommissie Jeugdduiken" binnen de commissie Duikonderricht van NELOS zal er borg voor staan dat het duiken met kinderen op een didactisch verantwoorde en veilige wijze zal gebeuren.

Doelstelling van het jeugdduiken.
 • Het jeugdduiken heeft tot doel de jeugd (8- tot 14-jarigen) op een aan hen aangepaste manier te laten deelnemen aan de duiksport. Dit beperkt zich niet alleen tot het louter deelnemen. De kinderen krijgen op een pedagogisch verantwoorde manier ook inzicht in alle aspecten van de duiksport en het onderwatermilieu.
 • Het jeugdduiken leert de kinderen zichzelf te beheersen en te gedragen in een vreemde omgeving, lichamelijk en mentaal. Het bevordert het zelfvertrouwen door nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 • Het jeugdduiken is dus niet enkel een middel om aan sport te doen maar draagt bij tot de volledige ontwikkeling van het kind.

Opleiding.

Bij Jeugdduiken Samantha Maaseik kan je op spelenderwijs de duiksport onder de knie krijgen. De opleiding start van half september tot begin juli in het zwembad "AQUA DROOM" van Maaseik elke donderdag van 17u30 tot 18u30, daarna gaan we buiten duiken. In ons opleidingsprogramma kan je bij ons 3 brevetten halen; Bronzen Dolfijn, Zilveren Dolfijn (vanaf 10 jaar), Gouden Dolfijn (vanaf 12 jaar). In elk van deze brevetten worden in toenemende mate verwachtingen gesteld aan het kennis en vaardigheden in de verschillende facetten van de duiksport. Dit gaat dus verder dan louter het fysieke sportfacet. Het voor ons van groot belang dat de jeugdduikers op een plezierige en pedagogisch verantwoorde manier inzicht en vaardigheid in alle aspecten van de duiksport en het onderwatermilieu krijgen.
De jeugdduikers worden ingedeeld in groepen die worden samengesteld op basis van leeftijd en ervaring in de duiksport. Elke groep heeft zijn vaste begeleiders voor het opleidingsjaar.
De trainingen zijn afwisselend opgebouwd uit het bijbrengen van technieken, fysieke vaardigheden en kenniselementen (aangepast aan de leeftijd van het kind) over duiktechniek, fysica, medische aspecten, flora en fauna van de onderwaterwereld.

Buitenduiken en brevetten.
Foto Monique


Vanaf ongeveer Juni (onder voorwaarde dat het buitenwater 12°C is) kunnen diegene die dat wensen buiten gaan duiken onder begeleiding van ons kader. Hier worden de in het zwembad aangeleerde vaardigheden en kennis elementen beproefd tijdens een aantal "doopduiken" voor de verschillende brevetten. Ook is er de mogelijkheid om specialisatie brevetten te behalen (Hulpverlener, Fotograaf, Archeoloog, Bioloog, Trimvest, Duikploeg,Vaartuig 1 en 2 etc.). Onze vaste duikstek is de "Bosmolenplas" te Panheel (NL). Hier zijn geweldige mogelijkheden om te duiken op ieder niveau.
Voor het buitenduiken betreffende duikdiepten en duiknormen geldt de onderstaande reglementering;
 • Duikdiepten zijn afhankelijk van leeftijd en de behaalde kwalificaties van de jeugdduiker
  - Leeftijd 8 tot 12 jaar: bronzen/zilveren dolfijn, doopduiken maximum zone -3m daarna maximum zone -5m
  - Leeftijd 12 tot 14 jaar: bronzen/zilveren dolfijn, doopduiken maximum zone -3m daarna maximum zone -5m, vanaf gouden dolfijn maximum zone -10m
 • De maximum diepte van de duikplaats zal bij voorkeur de toegelaten diepte niet overschrijden.
 • De duiken zullen bij voorkeur plaats hebben in nabij contact met de bodem
 • 1 duik per 24uur wordt aangeraden. Niettegenstaande kan vanaf de leeftijd van 10jaar één successieve toegelaten worden mits toelating van een Instructeur Jeugdduiken ter plaatse.
 • Nachtduiken zijn verboden.
 • De minimumtemperatuur van het water mag niet lager zijn 12°C.
 • Bij 12°C. is de duikduur beperkt tot +/- 10min.
 • Boven de 12°C wordt er aangeraden de duikduur te beperken tot 25min.

Risico’s van duiken met perslucht.

Bij het beoefenen van de duiksport wordt men blootgesteld aan de normale sportrisico’s en nog een aantal specifieke risico’s die het duiken met perslucht met zich meebrengt. Bij het jeugdduiken zijn deze risico’s met name gericht op drukverschil trauma’s aan de oren, slijmvliezen en longen. Het is daarom ook van belang dat het duiken wordt aangeleerd op een verantwoorde manier waardoor deze risico’s geminimaliseerd worden. Vanaf het begin van de opleiding worden de kinderen getraind op technieken die deze letsels doen voorkomen, dit wordt door de jaren heen opgevolgd. Het is imperatief dat deze technieken gekend en automatisch toegepast zullen worden in het verloop van de opleiding.

Begeleiding.

Het team Jeugdduiken van Samantha Maaseik bestaat uit de volgende begeleiders:

Johan CORSTJENS (begeleider Jeugdduiken)
Jean DELBROEK (begeleider Jeugdduiken)
Ann HERMANS (Instructeur, begeleider Jeugdduiken, jeugdduikverantwoordelijke)
Noël HOUBEN (begeleider Jeugdduiken)
Ley LUCAS (Instructeur, begeleider Jeugdduiken)
Sylwia Mikolajczyk (Instructeur, begeleider Jeugdduiken)
Ron RONCKERS (begeleider Jeugdduiken)
Jef PEETERS (begeleider Jeugdduiken)
Jos SCHEEPERS (materiaalmeester, begeleider Jeugdduiken)
René Van Leeuwen (Instructeur, begeleider Jeugdduiken)
Koen WINKELS (begeleider Jeugdduiken)
Hay ZEE (Instructeur, begeleider Jeugdduiken)

Alle teamleden zijn ervaren duikers die een specialisatieopleiding hebben gedaan voor het begeleiden en opleiden van jeugdduikers.

Foto Monique
Inschrijving.

Initiatielessen;
Een aantal initiatielessen kunnen gevolgd worden als kennismaking met het jeugdduiken, vooraleerst in te schrijven als lid. Om deel te nemen aan deze initiatielessen kan men best eerst contact opnemen met de duikverantwoordelijke jeugdduiken:
Hermans Ann: GSM: +32/496 53 22 95, via mail: ann.hermans61@telenet.be of tijdens de wekelijkse training.

Voorwaarden voor inschrijving;
 • Om medische redenen wordt de beginleeftijd op 8 jaar gehouden.
 • Het kind moet 25meter kunnen zwemmen zonder uitrusting.
 • De ouders dienen schriftelijk te bevestigen dat;
  - Zij hun toelating geven om de duiksport met perslucht te beoefenen. Zij op de hoogte zijn van de normale sportrisico’s die het duiken met zich meebrengt.
  - Er een goede communicatieband georganiseerd wordt tussen de ouders en de Instructeur Jeugdduiken.
 • Medische goedgekeurd zijn; Het medisch attest zal afgeleverd worden door; Een arts, lid van de Medische commissie, door een kinderarts of door een huisarts. De arts die het medisch attest aflevert zal een medisch dossier invullen zoals voorzien door de liga. Het medisch onderzoek heeft een geldigheidsduur van 12 maanden tenzij anders bepaald wordt door de onderzoekende arts. Na een ernstige ziekte of ongeval, duikongeval of duikincident dient de medische geschiktheid opnieuw te worden geëvalueerd door een arts van de Medische commissie. Voor alle bijkomende vragen kan iedere arts met NELOS in contact treden teneinde de artsen te kennen met ervaring in jeugdduiken.
 • Lidgeld betaald hebben;
  Momenteel is het lidgeld vastgelegd op € 115 per jaar.
  Het lidgeld geldt van 1 januari tot 31 december van het jaar. Wordt men later op het jaar lid is er telkens een reductie voorzien van € 5 per maand. Vanaf september betaalt men het resterende bedrag van het lopend jaar en het daarop volgend jaar in één keer.


Wat houdt het lidgeld in:
 • Lidgeld NELOS (wereldwijde erkenning van onze brevetten)
 • Abonnement tijdschrift "Hippocampus" (5 maal per jaar)
 • Verzekering NELOS (wereldwijd)
 • Huur zwembad
 • Lidgeld SAMANTHA
 • Gratis opleiding
Na de laatste initiatieles dient het lidgeld te worden betaald.

Inschrijvingspakket.

Tijdens de eerste initiatielessen ontvangt men een inschrijvingspakket met het volgende:
 • Inschrijfformulier; Voor registratie van alle gegevens van de jeugdduiker.
 • Verklaringformulier; Waarin de ouders verklaren dat zij op de hoogte zijn van de risico’s van de duiksport en zij toestemming verlenen het kind te laten deelnemen aan de sport.
 • Medische keuringsfiche; Hierop staan de gegevens die met de keuringsarts doorgenomen moeten worden en tevens de keuringsstrookjes die worden opgestuurd naar de liga voor registratie. De medische fiche wordt ieder jaar door de secretaris aangeboden via mail. Ook kan men deze downloaden via de NELOS website.
 • Blauwe Paspoort; Dit is de identiteitskaart van de jeugdduiker, hierin worden buiten de persoonsgegevens alle brevetten en medische keuringen van de jeugdduiker genoteerd.

  Overige kosten administratieve kosten bij aanvang van het buitenduiken;
 • Brevetkaart en homologatiegeld (vanaf 2020 € 35,00)
 • Logboek € 6

Foto Monique
Materiaal.

Voor het trainen in het zwembad is de volgende uitrusting noodzakelijk;
 • Vinnen met gesloten hiel die goed passen
 • Een duikbril met ingesloten gesloten neus en veiligheidsglas (enkel of dubbele glazen), die goed past.
 • Loodgordel en lood.
Alvorens tot aanschaffen van deze materialen over te gaan graag te overleggen met de begeleiders om de aankoop van ongeschikt of onnodig duur materiaal te voorkomen. Tijdens de initiatielessen wordt materiaal beschikbaar gesteld.
Voor het buitenduiken zijn aanvullende materialen noodzakelijk;
 • Iso-thermisch duikpak
 • Isolerende botten
 • Handschoenen
 • Buitenvinnen met open hiel
Voor het buitenseizoen vindt er een "pakken pasdag" plaats waar onderling pakken doorverkocht cq. geruild kunnen worden. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om nieuwe pakken collectief te bestellen. Om een idee te geven van de kosten; nieuwe pakken variëren van € 90 tot € 200. Ook hier alvorens iets aan te schaffen graag overleggen met de begeleiders die u raad kunnen geven en adressen van verkoop. De overige materialen hoeven niet aangeschaft te worden en kunnen van de club gehuurd worden zoals;
 • Fles € 1,50 (incl. vulling)
 • Ontspanner € 2
 • Trimvest € 2

Ons "huisrif" Bosmolenplas te Panheel.

Vanaf 1 juni, indien de watertemperatuur 12°C of hoger is, worden er wekelijks buitenduiken georganiseerd in de "Bosmolenplas" te Panheel (NL). Voor toegang tot deze plas is het mogelijk om per toegang € 10 te betalen of een "Panheelpas" aan te schaffen. Collectief regelen wij de aanschaf van deze passen waardoor de kosten op € 65 (2019) komen. De "Panheelpas" voor de jeugdduikers is geldig van 1 Juni tot 15 Okt. Voor het aanvragen van de pas is ook een pasfoto nodig.
In de plas vinden we een zeer rijk scala aan onderwaterfauna (baarzen, snoekbaarzen, zonnebaarzen, pos, snoeken, karpers, paling, zoetwaterkreeften, torren, mossels) en flora (wieren en algen) waarmee de kinderen zullen kennismaken. Ook zijn er verschillende interessante objecten onderwater zoals kleine wrakken, wilgentakkenkooien, platforms etc. op verschillende diepten. Het zicht varieert van 3 tot 10meter.