Disclaimer
Samantha Maaseik, noch zijn redactie die zich inzet voor de inhoud, geeft garanties van om het even welke aard over de inhoud, accuraatheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op de website. Alvorens te betrouwen op de informatie vrijgegeven op deze website dient u zelf de volledigheid te controleren. Samantha Maaseik en zijn redactie heeft het recht de informatie op deze website te wijzigen zonder voorafgaande melding. Onder geen enkel beding kunnen Samantha Maaseik en zijn redactie verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud op deze website noch voor het al dan niet rechtmatig gebruik van de website (bv hackers) noch kunnen zij verantwoordelijk gesteld worden voor de al dan niet correcte informatie vermeld op deze website. Deze website bevat bovendien ook links naar andere websites. Onder geen enkel beding kunnen Samantha Maaseik en zijn redactie verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van of het nog bestaan van de vermelde gelinkte websites.